Placera ut konstrastmarkering

När det gäller konstrastmarkering så är det bra att placera ut i offentliga miljöer för att underlätta färdvägar för de som har ett funktionshinder. Om du är ute efter att hitta konstrastmarkeringar så kan du göra det på https://www.taktilprofil.se/kontrastmarkering. En konstrastmarkering visar när det sker en förändring i underlaget. 

Det kan vara att det kommer trappor, det är en dörr med glas, eller att det är en förhöjning av markens nivå. Detta är särskilt bra för de som har problem med synen, eller för dem som sitter i rullstol, men det underlättar även för alla andra människor med.

Konstrastmarkeringar visar olika förändringar

En konstrastmarkering kan sättas ute så väl som inne. De kan sitta på marken, golvet, men även på dörrar och glasrutor. Bra ställen att placera konstrastmarkering på är trappor, glaspartier och slagriktning på dörrar. Om ni har behov av att skaffa konstrastmarkeringar, så kan ni besöka Taktil profil AB. De har inte bara konstrastmarkeringar av olika sorter, utan de erbjuder även olika sorters halkskydd, lister, trösklar, taktila indikatorer samt att de även har ledstråk och andra produkter. 

Hos dem finns det även markdekor, linjemålning, skyltar, solfilm samt annat som kan vara bra att ha. För en person med ett funktionshinder är det särskilt viktigt att det finns konstrastmarkering så väl som ledstråk. Det så att de kan ta sig från punkt a till punkt b, på egen hand. I dag är det många offentliga byggnader och platser som erbjuder detta, men inte alla. Därmed är det bra att fler satsar på både konstrastmarkering och ledstråk.